Kotka-seura ry

Puheenjohtaja Hannu Marttila

Yhdistys toimii kotikaupunkinsa asukkaiden yhteenliittymänä henkisen ja aineellisen kehityksen edistämiseksi sekä harrastuksen herättämiseksi kotkalaisuutta ja kotiseutua kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • edistää kaupungin kehitystä ja sen ulkonäön kaunistamista tekemällä niihin liittyviä selvityksiä ja aloitteita;
 • pyrkii kasvattamaan kaupunkilaisten kotiseutuharrastusta, heidän yhteenkuuluvuudentunnettaan ja viihtyvyyttään;
 • tukee kaupungin historia tutkimista, vaalii kotiseudun perinteitä, sen luonnon ja kulttuuriympäristön ilmettä;
 • vaalii Toivo Pekkasen ja muiden tunnetuksi tulleiden kotkalaisten merkkihenkilöiden elämäntyötä ja perinteitä;
 • harjoittaa museointia ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa;
 • pitää yhteyttä kaupungin kunnallisiin elimiin ja paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin;
 • julkaisee kotiseututietoutta lisäävää kirjallisuutta;
 • pyrkii edistämään kaupunkia esittelevää matkailua tekemällä esityksiä ja aloitteita;
 • järjestää erilaisia seuran toimintaan läheisesti liittyviä kotiseututapahtumia, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, juhlia, retkeilyä ja muuta samantapaista toimintaa;
 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, Kymenlaakson liiton ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa;
 • on toiminnassaan poliittisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta ja sillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kotipaikka on Kotka.