Historiaa ja linkkejä

Finnica Kymenlaakso

Finnica Kymenlaakso on useista teemakokonaisuuksista koostuva verkkosivusto, joka toimii oppaana Kymenlaaksoon; sen menneisyyteen, luontoon ja kulttuurielämään. Hanketta koordinoi Helsingin Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö ja se toteutetaan yhteistyössä kulttuuria ja kulttuuriperintöä tallentavien, tutkivien, välittävien ja hyödyntävien tahojen kanssa.

Kotkan historiallista maantietoa

Materiaali on yksi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan yksikön Charta 2000 -hankkeen verkkomateriaaleista.