JärjestöDIGI

20.12.2017


Verkkosivuoperaattorimme teki järjestödigi kartoituksen

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen osalta. Toteutimme kartoituksen ensimmäistä kertaa syksyllä 2017 yhteistyössä Viestintä-Pirittan ja TIEKE ry:n kanssa.